Folkeregistret

Du må melde flytting, når du flytter til eller fra Danmark.

 

Når du flytter til Danmark

Planlegger du å bo i Danmark i mer enn seks måneder, må du melde flytting til Danmark senest 5 dager etter ankomst.

Du må møte opp personlig på "Borgerservice" i den kommunen du skal bo i. Du må ta med dokumentasjon som viser ditt statsborgerskap (pass) og ditt fødselsnummer i det landet du flytter fra.

Dette gjelder også når du er dansk statsborger og flytter tilbake til Danmark. Flytter du til Danmark sammen med familien din, må alle familiemedlemmene møte opp.

For mer informasjon se Flytting til Danmark.

 

Når du flytter til et annet nordisk land

Flytter du fra Danmark til et annet nordisk land, skal du også melde flytting til din danske fraflyttingskommune før du reiser fra Danmark. Du blir registrert som utflyttet fra Danmark når Folkeregisteret får melding fra myndighetene i det andre nordiske landet om at du er registrert der.

 

Personnummer

Når du blir registrert i Folkeregisteret i Danmark, får du tildelt et dansk fødselsnummer.

Fødselsnummeret består av ti siffer. De seks første sifrene er personens fødselsdato (DDMMÅÅ), og de fire siste sifrene er et løpenummer.

Alle som har fått et dansk fødselsnummer, beholder samme fødselsnummer hele livet og skal benytte dette i all kontakt med danske myndigheter.

Bor du ikke i Danmark, men har inntekter som er skattepliktige i Danmark, må du ha et "skattepersonnummer" og et skattekort. Flytter du til Danmark, vil "skattepersonnummeret" bli endret til et fødselsnummer. For mer informasjon se Skattekort.