Full skatteplikt

Fullt skattepliktige er personer som:

  • har bolig i Danmark,
  • oppholder seg i Danmark i minst 6 måneder sammenhengende,
  • er danske statsborgere på danske skip, eller
  • er utsendt av den danske stat, en region eller en kommune for å arbeide i utlandet.

Hvis man på grunn av flytting til utlandet ikke lengre er fullt skattepliktig, kan man likevel være begrenset skattepliktig. Du finner mer informasjon under Generell informasjon – "Begrenset skatteplikt".

Bor i Danmark

Når du er fullt skattepliktig til Danmark, skal du oppgi alle inntekter og fradrag i skattemeldingen. Dette gjelder uansett om inntekten er opptjent i Danmark eller i utlandet. Du fyller ut skattemeldingen elektronisk på skat.dk/tastselv. Skattemeldingen har en egen del for  utenlandske inntekter og fradrag

Har du bare dansk inntekt, får du i de fleste tilfeller et  Skatteoppgjør i stedet for en skattemelding.

Hovedregelen er at lønnsinntekter skal beskattes i arbeidslandet.

Det gjelder imidlertid særskilte regler for sjøfolk, personell om bord i fly i internasjonal fart, personer som arbeider med driften av Øresundsforbindelsen og offentlig ansatte. Tilhører du en av disse gruppene bør du ta kontakt med Skattestyrelsen for å få vite hvordan du skal forholde deg.

Opphold i minst 6 måneder

For at et opphold i Danmark skal medføre full skatteplikt, må det være et sammenhengende opphold på minst 6 måneder. Kortvarige opphold i utlandet på grunn av ferier eller lignende, regnes med i 6-månedersperioden.

Sjøfolk

Danske statsborgere som har varig opphold på danske skip uten å ha bolig eller opphold i Danmark, er fullt skattepliktige til Danmark.

Utsendt av den danske stat, fylke (region) eller kommune

Personer som er utsendt av den danske stat, et fylke eller en kommune for å arbeide i utlandet, vil fortsatt være fullt skattepliktige til Danmark.