Begrenset skatteplikt

Er du ikke skattemessig bosatt i Danmark, er du likevel skattepliktig i Danmark for visse typer inntekter og formue med tilknytning til Danmark, såkalt begrenset skatteplikt.

Begrenset skatteplikt - Lønn

Du har begrenset skatteplikt til Danmark når du arbeider i Danmark for en dansk arbeidsgiver samtidig som du bor i et annet land. Din lønnsinntekt fra den danske arbeidsgiveren beskattes i Danmark når arbeidet er utført her. Hjemmearbeid skal beskattes i bostedslandet (særlige regler gjelder for Sverige, velg Sverige nedenfor). Du er fortsatt fullt skattepliktig i ditt bostedsland.

Hovedregelen er at lønnsinntekter beskattes i arbeidslandet.

Det gjelder imidlertid andre regler for:

  • sjøfolk
  • personell om bord i fly i internasjonal fart
  • personer som arbeider med drift av Øresundsforbindelsen og personer som arbeider på tog eller ferge mellom Danmark og Sverige.

Hvis du er i en av disse gruppene, må du ta kontakt med Skattestyrelsen i Danmark for å få vite hva du skal gjøre. Du finner kontaktinformasjon her:

Kontakt Skattestyrelsen

Begrenset skatteplikt - andre områder

Den begrensede skatteplikten omfatter også:

  • fortjeneste ved salg av fast eiendom som er omfattet av ejendomsavancebeskatningsloven
  • inntekt fra utleie av fast eiendom (les mer om utleieeiendommer)
  • utbytte og gevinst ved salg av aksjer, når det ved utbetalingen ikke er trukket skatt på utbetalingen.

Skattemeldingen

Er du begrenset skattepliktig til Danmark bare for lønnsinntekter vil du få et skatteoppgjør med en gang i stedet for en skattemelding. For mer informasjon se Generell informasjon -  Skatteoppgjør.

Er du begrenset skattepliktig til Danmark også for andre inntekter enn lønnsinntekter må du fylle ut en skattemelding. Du kan fylle ut og levere skattemeldingen på skat.dk/tastselv eller sende inn en skattemelding for begrenset skattepliktige, blankett 04.009.

I Danmark er arbeidsgivere forpliktet til å rapportere til de danske skattemyndigheter om størrelsen på trukket A-skatt (forskuddstrekk), "arbeidsmarkedsbidrag" m.m., utbetalt lønn og verdien av enkelte naturalytelser.

Disse opplysningene finner du også i TastSelv under "Skatteoplysninger".