Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Begrenset skatteplikt

Begrenset skatteplikt - Lønn

Du har begrenset skatteplikt til Danmark når du arbeider i Danmark for en dansk arbeidsgiver samtidig som du bor i et annet land. Din lønnsinntekt fra den danske arbeidsgiveren beskattes i Danmark når arbeidet er utført her. Hjemmearbeid skal beskattes i bostedslandet (særlige regler gjelder for Sverige, velg Sverige nedenfor). Du er fortsatt fullt skattepliktig i ditt bostedsland.

Hovedregelen er at lønnsinntekter beskattes i arbeidslandet.

Det gjelder imidlertid andre regler for:

Hvis du er i en av disse gruppene, må du ta kontakt med Skattestyrelsen i Danmark for å få vite hva du skal gjøre. Du finner kontaktinformasjon her:

Kontakt Skattestyrelsen

Begrenset skatteplikt - andre områder

Den begrensede skatteplikten omfatter også:

Skattemeldingen

Er du begrenset skattepliktig til Danmark bare for lønnsinntekter vil du få et skatteoppgjør med en gang i stedet for en skattemelding. For mer informasjon se Generell informasjon -  Skatteoppgjør.

Er du begrenset skattepliktig til Danmark også for andre inntekter enn lønnsinntekter må du fylle ut en skattemelding. Du kan fylle ut og levere skattemeldingen på skat.dk/tastselv eller sende inn en skattemelding for begrenset skattepliktige, blankett 04.009.

I Danmark er arbeidsgivere forpliktet til å rapportere til de danske skattemyndigheter om størrelsen på trukket A-skatt (forskuddstrekk), "arbeidsmarkedsbidrag" m.m., utbetalt lønn og verdien av enkelte naturalytelser.

Disse opplysningene finner du også i TastSelv under "Skatteoplysninger".

Meny
 
Logo