Skatteoppgjør

Skatteoppgjøret inneholder opplysninger som vi har mottatt fra din arbeidgiver, bank eller andre som har en plikt til å rapportere inntekter mv. til Skattestyrelsen, for perioden 1. januar til 31. desember.

I de fleste tilfeller kan du endre ditt skatteoppgjør på TastSelv. Skatteoppgjøret har en del låste felter som du ikke kan endre selv. Hvis du skal endre i disse feltene, må du ta kontakt med Skattestyrelsen. Du kan endre og legge til opplysninger i de feltene som ikke er låst. Vær oppmerksom på at det er straffbart dersom du ikke legger til opplysninger som mangler, eller gir opplysninger som ikke er korrekte.

Har du ikke et ferdig skatteoppgjør i TastSelv, kan det skyldes at du selv må gi opplysninger om dine inntekter og fradrag, for eksempel når du har inntekt fra utlandet. For mer informasjon se skattemelding.

Vil du vite mer om din forventede inntekt, fradrag og skatt for inneværende år, se skattekort.

 

Skatt til gode

Viser skatteoppgjøret at du har betalt for mye skatt, får du utbetalt tilgodebeløpet.

Utbetalingen vil normalt skje til din NemKonto. Bor du i Danmark må du ha en NemKonto. Bor du i utlandet kan du opprette en NemKonto. Har du ikke en NemKonto må du sende opplysninger til Skattestyrelsen om hvilken konto du ønsker å få tilgodebeløpet satt inn på.

 

NemKonto

NemKonto er Danmarks offentlige utbetalingssystem. Alle utbetalinger fra det offentlige blir overført til din NemKonto. Du må ha en NemKonto for å få utbetalt skatt til gode, pensjon mv. Din NemKonto er en vanlig bankkonto. Du kan velge hvilken bankkonto du vil bruke som din NemKonto. Du må ta kontakt med din bank eller logge inn på nemkonto.dk med NemID.

Det er mulig å velge en utenlandsk konto som NemKonto. For mer informasjon se nemkonto.

 

Restskatt

Viser skatteoppgjøret at du har betalt for lite skatt, får du restskatt. Betaler du restskatten i perioden 1. januar - 30. juni, må du betale renter fra 1. januar til betalingsdatoen. Betaler du ikke innen 1. juli, må du betale et prosenttillegg og restskatten og rentene vil bli lagt til i din neste foreløpige skatteberegning. Restskatten som blir lagt til den foreløpige skatteberegningen kan ikke overstige DKK 21 798 for 2022. Er restskatten større, må du betale det overskytende beløpet i 3 avdrag i august, sepember og oktober. Du får melding i TastSelv når det første avdraget forfaller til betaling.

 

Hvorfor får du restskatt?

Sammenligner du din foreløpige skatteberegning og skatteoppgjøret for inntektsåret, kan du ofte se hvorfor du får restskatt. Du kan få en samlet oversikt under "skatteoplysninger" i TastSelv.

Restskatt kan for eksempel skyldes at:

  • du har lavere rentekostnader på skatteoppgjøret enn i den foreløpige skatteberegningen
  • du bare har brukt hoveddelen av skattekortet i en periode da du hadde inntekt fra to arbeidsgivere
  • det mangler et fradrag i skatteopppgjøret eller fradraget er mindre enn i den foreløpige skatteberegningen (for eksempel fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted eller pendlerreiser).

Har du fått restskatt bør du kontrollere din foreløpige skatteberegning for i år slik at du unngår å få restskatt neste år.

For mer informasjon om restskatt se skat.dk.