Skattesatser og beløpsgrenser

Her finner du skattesatser og beløpsgrenser for 2021 og 2020.

 

 

År 2021

År 2020

Arbeidsmarkedsbidrag

8 prosent

8 prosent

Personfradrag (fylt 18 år)

46.700 DKK

46.500 DKK

Personfradrag (under 18 år)

36.900 DKK

36.100 DKK

Bunnskatt

12,11 prosent

12,11 prosent

Toppskatt

15 prosent

15 prosent

Bunnfradrag for toppskatt (etter AM-bidrag er trukket fra inntekt)

544.800 DKK

531.000 DKK

Skattetak (personlig inntekt)

52,06 prosent

52,06 prosent

Skattetak (kapitalinntekt)

42 prosent

42 prosent

Progresjonsgrense for aksjeinntekt

55.300 DKK

55.300 DKK

Skattesatsene for aksjeinntekt under progresjonsgrensen samt over den øvre grense

27 / 42 prosent

27 / 42 prosent

Skatteordning for utenlandske forskere og nøkkelmedarbeidere           

Mer informasjon: Juridiske vejledninger C.F.6

27 prosent og arbeidsmarkedsbidrag total 32,84 prosent i en periode på opp til 84 måneder            

27 prosent og arbeidsmarkedsbidrag total 32,84 prosent i en periode på opp til 84 måneder         

Skattepliktig etter kulbrinteskatteloven - offshore

arbeidsmarkedsbidrag +  30 prosent

arbeidsmarkedsbidrag + 30 prosent                      

Arbeidsutleie

arbeidsmarkedsbidrag + 30 prosent

arbeidsmarkedsbidrag + 30 prosent

Skatt på pensjonsavkastning

     Mer informasjon her
    15,3 prosent    15,3 prosent

Flere satser og bunngrenser