Sosiale avgifter

Det er felles regler innen EU/EØS som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygdeordningen (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med betaling Danmark via borger.dk for mer informasjon.

Hvor er du medlem av trygdeordningen?

Der er felles regler innen EU/EØS som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygdeordningen (sosialforsikringen). Du finner mer informasjon på borger.dk.

Plikt til å betale sosiale avgifter

Trygdeordningen i de nordiske landene blir finansiert på ulik måte. Hvilke avgifter som skal betales, størrelsen på avgiftene og beregningsgrunnlaget varierer mellom landene. I Danmark betales de sosiale avgiftene gjennom skatten.

Fradrag for utenlandske sosiale avgifter

Hvis du skal være omfattet av trygdeordningen i Finland eller Norge, skal du betale de obligatoriske sosiale avgiftene der. Skal din arbeidsinntekt beskattes i Danmark, kan du kreve fradrag i din danske skattemelding for de pliktige sosiale avgiftene som du har betalt i Finland eller Norge.