Eksempler på skatteberegning for inntektsårene 2021 og 2020

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Danmark.

Eksempler på skatteberegning år 2021

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Danmark.

Beregningen gjelder for deg som

  • bor i Danmark hele året
  • er 18 år, ugift og uten barn som du forsørger
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter i Danmark
  • ikke betaler kirkeskatt

Ved beregningen er det brukt skattesatsen for København kommune for 2021.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har lønn:

Skatteberegning 2021
Bruttoløn pr. år Arbeidsmarkedsbidrag Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Samlet skat
  8% 10,60% 4,50%  
    40.600 2.600  
         
120.000   9.600 12.720     29.447
240.000 19.200 25.440 1.787   75.239
480.000 38.400 40.600 2.600 169.926
600.000 48.000 40.600 2.600 220.251
         

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

       
Årlig pension       Samlet skat
120.000         26.322
240.000         69.414
480.000       155.598
600.000       206.970

Satsen for arbeidsmarkedsbidrag er 8 prosent for hele landet.

I beregningene er det lagt inn "beskæftigelsesfradrag" på 10,6 prosent av brutto lønn, maksimalt DKK 40.600, og "jobfradrag" på 4,5 prosent av inntekt over DKK 195.800, maksimalt DKK 2.600.

Du kan ha fradrag som kan påvirke beregningen av skatten, avhengig av dine personlige forhold.

Du kan beregne skatten.

Eksempler på skatteberegning 2020

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Danmark.

Beregningen gjelder for deg som

  • bor i Danmark hele året
  • er 18 år, ugift og uten barn som du forsørger
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter i Danmark
  • ikke betaler kirkeskatt

Ved beregningen er det brukt skattesatsen for København kommune for 2020.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har lønn:

Skatteberegning 2020
Bruttoløn pr. år Arbejdsmarkedsbidrag Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Samlet skat
  8% 10,50% 4,50%  
    39.400 2.600  
         
120.000   9.600 12.600     29.547
240.000 19.200 25.200 1.989   75.320
480.000 38.400 39.400 2.600 170.284
600.000 48.000 39.400 2.600 222.679
         

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

       
Årlig pension       Samlet skat
120.000         26.393
240.000         69.485
480.000       155.669
600.000       209.111

Satsen for arbeidsmarkedsbidrag er 8 prosent for hele landet.

I beregningene er det lagt inn "beskæftigelsesfradrag" på 10,5 prosent av brutto lønn, maksimalt DKK 39.400, og "jobfradrag" på 4,5 prosent av inntekt over DKK 195.800, maksimalt DKK 2.600.