Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Asutko Tanskassa ja työskentelet yksityissektorilla toisessa Pohjoismaassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Tanskassa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, norjalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on työskentelyvaltiosta

Maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Työnantajasi on muualta kuin työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa, jos joku alla olevista ehdoista täyttyy

Maksat veroja Tanskassa, jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Jos maksat tuloistasi veroa ja olet sosiaalivakuutettu työskentelyvaltiossa, et maksa toiseen kertaan samasta tulosta veroa Tanskassa. Ulkomailta saatu tulo otetaan huomioon verotuslaskennassa ja vaikuttaa siihen millä veroprosentilla muut tanskalaiset tulot verotetaan.

Jos olet sosiaalivakuutettu Tanskassa, tulo pitää ilmoittaa Tanskan veroilmoituksellasi. Tulo otetaan mukaan Tanskan verojen laskentaan ja työskentelyvaltiossa maksetusta verosta annetaan hyvitys. Veronhyvitys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin mitä olisit maksanut veroa vastaavasta tulosta Tanskassa.

Erityissäännöksiä

Öresund-silta

Jos asut Tanskassa ja työskentelet Öresund-sillan ylläpito- tai käyttötyössä, maksat työtuloistasi veroa vain Tanskaan, vaikka olisit tehnyt työn Ruotsissa.

Tanskalais-ruotsalainen sopimus veroasioista

Jos asut Tanskassa ja työskentelet pääasiassa Ruotsissa, Tanskan ja Ruotsin välinen sopimus määrittelee tiettyjä verotuskysymyksiä

Verotus Ruotsissa työstä joka on tehty Tanskassa tai muissa maissa

Maksat veroja vain Ruotsiin työstä, joka on tehty Tanskassa tai muissa maissa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Muita asioita sopimuksessa ovat vähennykset Öresund-sillan ylityksestä maksettavista maksuista ja vähennykset säästöeläkemaksuista (”pensionsopsparing”).

Työskentely junassa Tanskan ja Ruotsin välillä

Jos asut Tanskassa ja työskentelet junassa, joka kulkee Tanskan ja Ruotsin välillä, maksat verot Tanskaan.

Kuitenkin, jos työnantajasi on ruotsalainen, maksat samasta tulosta veroja myös Ruotsiin. Sinun pitää aina ilmoittaa Ruotsin tulosi tanskalaisella veroilmoituksellasi. Jos maksat veroja molempiin maihin, Tanska huomioi verot jotka olet maksanut Ruotsiin.

Johtokunnan jäsenen palkkio 

Maksat veroja Tanskaan, jos saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä toisessa Pohjoismaassa olevassa yhtiössä. Tulo on veronalaista myös yhtiön kotivaltiossa.  Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty.

Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, Tanskassa hyvitetään vero, jonka olet maksanut toisessa valtiossa, ei kuitenkaan enempää kuin mitä olisit maksanut veroa vastaavasta tulosta Tanskassa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä borger.dk tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tästä:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi
Meny
 
Logo