Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja teet töitä Tanskassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tanskalaisella mannerjalustalla.

Työnantajasi on Tanskasta  

Maksat tuloistasi veroa Tanskassa. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Lisätietoja Tanskan verojen laskemisesta löytyy Esimerkkejä veron määrästä -kohdasta.

Työnantajasi on muualta kuin Tanskasta  

Maksat veroa Tanskassa, jos yksi tai useampia alla olevista ehdoista täyttyy:

Maksat veroja asuinvaltiossasi, jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Erityissäännöksiä

Rajankävijäsääntö

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa, saatat olla rajankävijäsäännöksen piirissä. Jos edellytykset täyttyvät, voit saada vähennyksen korkokuluistasi ja eläkemaksuistasi. Lisätietoa rajankävijäsäännöksestä löytyy osoitteesta skat.dk.

Öresund-silta

Jos asut Ruotsissa ja olet rakennus- tai kunnossapitotyössä Öresund-sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Ruotsiin, vaikka työ tapahtuisi Tanskan puolella.

Tanskalais-ruotsalainen sopimus veroasioista

Jos asut Ruotsissa ja työskentelet pääasiassa Tanskassa, Ruotsin ja Tanskan välinen sopimus määrittelee tiettyjä verotuskysymyksiä

Verotus Tanskassa työstä joka on tehty Ruotsissa tai muissa maissa

Maksat veroja vain Tanskaan työstä, joka on tehty Ruotsissa tai muissa maissa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • kolmen kuukauden ajanjaksolla vietät vähintään puolet työajastasi Tanskassa, työskennellen tanskalaiselle työnantajalle, tai työnantajalle jolla on kiinteä toimipaikka Tanskassa ja työsi Tanskassa on tehty kiinteän toimipaikan hyväksi
  • työskentelet kotonasi Ruotsissa, työmatkojen aikana tai muuten tilapäisesti
  • kun työskentelet jossain muussa maassa, työskentely on työmatkan luonteista tai muuten tilapäistä.

Muita asioita sopimuksessa ovat vähennykset Öresund-sillan ylityksestä maksettavista maksuista ja vähennykset säästöeläkemaksuista (”pensionsopsparing”).

Työskentely junassa Tanskan ja Ruotsin välillä

Jos asut Ruotsissa ja työskentelet junassa, joka kulkee vain Ruotsin ja Tanskan välillä, maksat verot Ruotsiin. Kuitenkin, jos työnantajasi on tanskalainen, maksat samasta tulosta veroja myös Tanskaan.

Sinun pitää aina ilmoittaa Tanskan tulosi tanskalaisella veroilmoituksellasi. Jos maksat veroja molempiin maihin, Ruotsi huomioi verot jotka olet maksanut Tanskaan.

Johtokunnan jäsenen palkkio 

Maksat veroja Tanskaan, jos asut toisessa Pohjoismaassa ja saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä tanskalaisessa yhtiössä. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty. Tulo voi kuitenkin olla veronalaista myös asuinvaltiossasi. 

Johtokunnan jäsenen palkkio saattaa olla veronalaista myös asuinvaltiossasi ja tulo on aina ilmoitettava veroilmoituksella asuinvaltiossasi. Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, asuinvaltiossasi huomioidaan se vero, jonka olet maksanut Tanskassa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai Tanskassa borger.dk saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi