Asutko Tanskassa ja työskentelet lentohenkilöstössä toisessa Pohjoismaassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Tanskassa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa pohjoismaiselle lentoyhtiölle työskennellen lentokoneessa. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Verotus työskentelyvaltiossa

Palkka on vapautettu verotuksesta työskentelyvaltiossa. Tätä sovelletaan sekä silloin kun lennät maan sisäisiä lentoja, että silloin kun lennät kansainvälisessä liikenteessä.

Verotus Tanskassa

Palkka on veronalaista tuloa Tanskassa. Jos olet saanut päivärahaa töistä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, sovelletaan tanskalaisia säännöksiä siihen, kuinka suuri osa päivärahasta on verovapaata.

Anna selvitys palkkatuloista ja päivärahoista tanskalaisella veroilmoituksellasi ja tee vaatimus lisääntyneistä elantokustannuksista tanskalaisten säännösten mukaisesti.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaalivakuutusviranomaisiin Tanskassa borger.dk tai työskentelyvaltiossa saadaksesi lisätietoja.  

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi