Bor du i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land som artist eller idrottsutövare?

Detta gäller dig som bor som bor i Danmark och arbetar som artist eller idrottsutövare i ett annat nordiskt land och tar bara upp beskattningen av denna löneinkomst.

Beskattning i arbetslandet

Bor du i Danmark och arbetar som artist eller idrottsutövare i ett annat nordiskt land ska du normalt betala skatt i arbetslandet.

Beskattning i Danmark

När du bor i Danmark, är du obegränsat skattskyldig i Danmark och ska i din självdeklaration redovisa alla inkomster både från Danmark och från utlandet.

Inkomsten är också skattepliktig i Danmark och du skall alltid ta med den i din danska självdeklaration. För att undvika dubbelbeskattning kan du begära avräkning av dasnk skatt för den inkomstskatt som är betald i det andra landet (kredit). Avräkning medges högst med ett belopp motsvarande den danska skatt som avser inkomsten från utlandet.

Du ska varje år deklarera dina inkomster och avdrag. Ibland får du automatiskt ett skattebesked (”årsopgørelse”), och i andra fall ska du själ lämna en självdekalration för att få ett korrekt skatte-besked. Du kan själv lämna din självdeklaration på skat.dk/tastselv där du kan logga in med NemID eller TastSelv-kode.

När du har inkomster i utlandet får du en utvidgad självdeklaration med ett särskilt avsnitt om dina utländska inkomster.

Du måste själv redovisa dina utländska inkomster från utlandet då Skattestyrelsen inte får kontrolluppgifter från utlandet.

Du ska ta med din inkomst från utländska arbetsgivare och de avdrag du har som är kopplade till den utländska inkomsten. Detta kan också göras på skat.dk/tastselv.

För mer information se under avsnittet Almän information – Deklaration eller på skat.dk – Bor du i Danmark og arbejder i utlandet.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige