Bor du i ett annat nordiskt land och äger aktier mm i Danmark?

Denna information riktar sig till dig som bor i annat nordiskt land och som äger aktier m.m. i Danmark och tar bara upp beskattningen av dessa inkomster.

Utdelning

Beskattning i bosättningslandet

Utdelningen är skattepliktig i ditt bosättningningsland. Vid skatteberäkningen i bosättningslandet sätts din skatt ner med den skatt som du har betalat i Danmark.

Beskatning i Danmark

Utdelning på aktier i danska bolag beskattas i Danmark. Det innehålls en utdelnningsskatt som uppgår till 27 procent. Enligt det nordiska skatteavtalet har Danmark bara rätt att beskatta utdelningsinkomsten med 15 procent. Den för mycket innehållna utdelningsskatten kan återbetalas om din obegränsade skattskyldighet i annat nordiskt land styrks.

Du kan ansöka om återbetalning av skatt på utdelning (udbyttesskat) på skat.dk.

Vinst vid försäljning av aktier

Avsnittet handlar om börsnoterade och onoterade aktier (anparter) samt "investeringsforenings-beviser".

Beskattning i bosättningslandet

Begränsat skattskyldiga personer är inte skattskyldiga i Danmark för vinster vid försäljning av danska aktier. Beskattning sker i bosättningslandet efter bosättningslandets regler

Beskattning i Danmark

Danmark har inte möjlighet att beskatta vinster vid försäljning av aktier för personer, som inte är obegränsat skattskyldiga i Danmark.

Särskilt om reglerna vid flytt från Danmark

Om du har flyttat från Danmark - och din obegränsade skattskyldighet upphör, eller du blir skattemässigt hemmahörande i ett annat nordiskt land - ska du beskattas för dina orealiserade nettovinster på ditt aktieinnehav mm under det inkomstår när flytten skedde. Du omfattas bara av reglerna, om du under de senaste 10 åren varit obegränsat eller begränsat skattepliktig för vinster vid försäljning av aktier under en eller flera perioder på tillsammans minst 7 år.

Du kan få anstånd med den beräknade skatten. Själdeklaration ska sändas in senast den 1 juli påföljande år. Du ska därefter varje år skicka in ett anståndsblankett så länge du har anstånd med betalning av skatten på dina orealiserade vinster på ditt aktieinnehav.

För ytterligare upplysningar se skat.dk.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige