Bor du i Danmark och har ränteinkomster/ räntekostnader från ett annat nordiskt land?

Denna information riktar sig till dig som bor i Danmark och har ränteinkomster/ räntekostnader i ett annat nordiskt land och tar bara upp beskattning av dessa inkomster/kostnader.

Ränteinkomster

Ränteinkomster som du får från ett annat nordiskt land är skattepliktiga i Danmark på samma sätt som ränteinkomster från en dansk utbetalare.

Med räntor avses inkomster från fordringar, t.ex. räntor på innestående medel hos banker m.m. och obligationer.

Om det har dragits skatt på dina ränteinkomster i ett annat nordiskt land kan du begära återbetalning av den innehållna skatten. Kontakta skattemyndigheten eller banken i utbetalningslandet.

Ränteinkomsten beskattas som kapitalinkomst och ingår i den allmänna skatteberäkningen.

Du ska deklarera (selvangive) ränteinkomster och räntekostnader på skat.dk i TastSelv under avsnittet utländsk inkomst (udenlansk inkomst). Du kan logga in med NemID eller skicka in till Skat "Selvangivelse for udenlandsk indkomst" Blanket 04.012.

Ränteutgifter

Om du är bosatt i Danmark har du avdragsrätt för räntekostnader på lån. Detta gäller också räntekostnader på utländska lån.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige