Bor du i ett annat nordiskt land och har ränteinkomster/ räntekostnader i Danmark?

Denna information riktar sig till dig, som har ränteinkomster/räntekostnader i Danmark och bor i ett annat nordiskt land och tar bara upp skattleggingen av dessa inkomster/kostnader.

Ränteinkomster

Om du bor i ett annat nordiskt land är ränteinkomsterna från en dansk utbetalare inte skattepliktiga i Danmark.

Med räntor avses inkomster från fordringar, t.ex. räntor på innestående medel hos banker m.m. och obligationer.

Ränteutgifter

Är du begränsat skattepliktig för löneinkomster i Danmark har du inte avdragsrätt för räntekostnader i Danmark. Om du uppfyller villkoren i "grænsegængerreglen" kan du dock få avdrag för räntekostnader.. För vidare information om "grænsegængerreglen" se rubriken "Gränsgångarregeln" under avsnittet "Att arbeta i ett annat land - Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark för en privat arbetsgivare?".

Om du är begränsat skattskyldig för fastighet i Danmark, kan du dra av räntekostnaderna. 

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige