Bor du i Danmark og arbetar på norsk kontinentalsockel?

Detta gäller dig som bor i Danmark och får lön från arbetsgivare som bedriver verksamhet på norsk kontinentalsockel. Här behandlas endast beskattningen av sådan löneinkomst från arbete på norsk kontinentalsockel.

Beskattning i Norge

Du beskattas i Norge om du arbetar på norsk kontinentalsockel i mer än 30 dagar under en löpande tolvmånadersperiod och din arbetsgivare bedriver verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av olja- och gasförekomster. Detta gäller även lön för arbete ombord på ett fartyg som utför uppdrag som har samband med förberedande undersökning, utforskning eller utvinning av olja- eller gasförekomster på norsk kontinentalsockel.  

30-dagarsregeln gäller inte när du arbetar ombord på ett fartyg som används till transport av personer eller utrustning, eller ombord på bogserbåt, försörjningsfartyg och andra hjälpfartyg och den som använder fartyget är hemmanhörande i ett nordiskt land. I dessa fall är lönen skattepliktig i det nordiska land där den som använder fartyget är hemmahörande Är den som använder fartyget hemmahörande i ett land utanför Norden, gäller 30-dagarsregeln.

Beskattning i Danmark

Löneinkomsten vid arbete på norsk kontinentalsockelsockel är skattepliktig i Danmark och ska tas med  i din danska självdeklaration. Är löneinkomsten skattepliktig i Norge enligt 30-dagarsreglen, kan du begära om nedsättning av skatten i Danmark och det ska således inte beräknas någon dansk skatt på den inkomst som  kan beskattas i Norge. Om löneinkomsten som är intjänad  ombord på fartyg som används för transport av personer eller utrustning eller ombord på hjälpfartyg, är skattepliktig i ett annat nordiskt land, kan du begära om avräkning av din danska skatt med den skatt som du har betalat i det andra landet (kreditavräkning). Avräkningen är begränsad till den danska skatten på den utländska inkomsten.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad.  Du bör kontakta borger.dk i Danmark eller NAV i Norge för mera information.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige