Folkbokföring

Du ska anmäla flyttning när du flyttar till eller från Danmark.

 

Når du flytter til Danmark När du flyttar till Danmark

Planerar du att bo i Danmark i mer än sex månader, ska du anmäla flyttning till Danmark senast fem dagar efter inresa.

Du ska besöka Borgarservice i den kommun som du flyttar till. Du ska ta med dokumentation som visar ditt medborgarskap (pass) och dokumentation som visar ditt personnummer i det land som du flyttar ifrån.

Det gäller även om du är dansk medborgare och flyttar tillbaka till Danmark. Om du flyttar till Danmark tillsammans med din familj ska samtliga familjemedlemmar besöka Borgarservice.

Läs mer om flyttning till Danmark.

 

När du flyttar till ett annat nordiskt land

Om du flyttar från Danmark till ett annat nordiskt land, ska du även anmäla detta till den danska kommun som du flyttar ifrån innan din flytt. Du kan inte bli registrerad som utflyttad i Danmark förrän Folkbokföringen har fått besked från myndigheterna i det andra nordiska landet att du är registrerad där.

 

Personnummer

När du blir registrerad i Danmark blir du tilldelad ett personnummer.

Personnumret består av tio siffror. De första sex siffrorna är personens födelsedag (DDMMÅÅ), och de sista fyra siffrorna är ett löpnummer.

Har du ett dansk personnummer, behåller du samma nummer hela livet och ska använda det i all kontakt med danska myndigheter.

Om du inte bor i Danmark men har inkomster som kan beskattas i Danmark, ska du ha ett skattepersonnummer och ett skattekort. Vid flytt till Danmark kommer detta att bli ändrat till ett personnummer. Läs mer om hur du får ett skattekort.