Begränsad skattskyldighet

Om du inte är skattemässigt bosatt i Danmark, är du ändå skattepliktig i Danmark för vissa typer av inkomster och förmögenhet som har anknytning till Danmark, s.k. begränsad skattskyldighet.

Begränsad skatteskyldighet - Lön

Du har begränsad skattskyldighet i Danmark om du arbetar i Danmark för en dansk arbetsgivare samtidigt som du bor i ett annat land. Dina löneinkomster från den danska arbetsgivaren beskattas i Danmark om arbetet utförs här. Hemarbete ska beskattas i det land där du bor (särskilda regler gäller för Sverige, välj Sverige nedan). Du fortsätter att ha en obegränsad skatskyldighet i det land där du bor.

Huvudregeln är att löneinkomster beskattas i det land där man arbetar.

Andra regler gäller dock för:

  • sjömän
  • personal ombord på flyg med internationell trafik
  • personer som arbetar med driften av Öresundsförbindelsen och personer som arbetar på tågen eller färjorna mellan Danmark och Sverige.

Om du tillhör en av dessa grupper av personer, ska du vända dig till Skattestyrelsen för att få information hur du ska göra.Du hittar kontaktinformation här:

Kontakt Skattestyrelsen

Begränsad skatteplikt - andra områden

Den begränsade skatteplikten omfattar även,

  • vinst vid försäljning av fast egendom som omfattas av lagen om fastighetsvinstbeskattning
  • inkomst vid uthyrning av fast egendom (läs mer om uthyrningsfastigheter)
  • utdelning och vinst vid försäljning av aktier där det inte vid utbetalningen har innehållits skatt på utdelningen

Självdeklarationen

Som begränsat skattskyldig i Danmark för löneinkomster får du automatiskt en skattebesked (årsopgörelse). Se mer under rubriken Skattebesked/Skattekonto (Årsopgörelse)

Om du är begränsat skattskyldig i Danmark för andra inkomster än ska du redovisa detta i en självdeklaration. Du kan kan göra på skat/tastselv eller genom att sända in en självdeklaration till Skattestyrelsen för begränsat skattepliktiga blankett 04.009

I Danmark har arbetsgivarna skyldighet att informera den danska skattemyndigheten om storleken på innehållen A-skatt, arbetsmarknadsbidrag m.m., utbetald lön och värdet på vissa personalförmåner.

Dessa uppgifter framgår av TastSelv under fliken ”Skatteoplysninger" (skatteupplysningar).