Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Begränsad skattskyldighet

Begränsad skatteskyldighet - Lön

Du har begränsad skattskyldighet i Danmark om du arbetar i Danmark för en dansk arbetsgivare samtidigt som du bor i ett annat land. Dina löneinkomster från den danska arbetsgivaren beskattas i Danmark om arbetet utförs här. Hemarbete ska beskattas i det land där du bor (särskilda regler gäller för Sverige, välj Sverige nedan). Du fortsätter att ha en obegränsad skatskyldighet i det land där du bor.

Huvudregeln är att löneinkomster beskattas i det land där man arbetar.

Andra regler gäller dock för:

Om du tillhör en av dessa grupper av personer, ska du vända dig till Skattestyrelsen för att få information hur du ska göra.Du hittar kontaktinformation här:

Kontakt Skattestyrelsen

Begränsad skatteplikt - andra områden

Den begränsade skatteplikten omfattar även,

Självdeklarationen

Som begränsat skattskyldig i Danmark för löneinkomster får du automatiskt en skattebesked (årsopgörelse). Se mer under rubriken Skattebesked/Skattekonto (Årsopgörelse)

Om du är begränsat skattskyldig i Danmark för andra inkomster än ska du redovisa detta i en självdeklaration. Du kan kan göra på skat/tastselv eller genom att sända in en självdeklaration till Skattestyrelsen för begränsat skattepliktiga blankett 04.009

I Danmark har arbetsgivarna skyldighet att informera den danska skattemyndigheten om storleken på innehållen A-skatt, arbetsmarknadsbidrag m.m., utbetald lön och värdet på vissa personalförmåner.

Dessa uppgifter framgår av TastSelv under fliken ”Skatteoplysninger" (skatteupplysningar).

Meny
 
Logo