Deklaration

Detta gäller dig som bor i ett annat nordisk land och som har inkomster i Danmark

Ska du fylla i en självdeklaration i Danmark? 

När du är skattskyldig i Danmark får du automatiskt ett årligt uttalande i TastSelv i mars. Det automatiska skattbeskedet (årsopgørelse) innehåller de uppgifter,  som har lämnats till Skattestyrelsen av arbetsgivare, pensionsutbetalaren, banker, med flera. Många skattepliktiga personer har inte fler upplysningar som behövs för skattebeskedet (årsopgørelsen). Därför ska ska du bara ändra skattebeskdet (årsopgørelsen), om det är felatiga eller det saknas uppgifter, mot de inkomst och avdragsbelopp som lämnats till Skattestyrelsen från arbetsgivare, pensionsutbetalare, banker med flera.

Om du inte har fått en skattebesked 

Om du är skattepliktig i Danmark och har inte har fått din skattebesked under mars månad, ska du själv deklarera din inkomst, oavsett den är positiv eller negativ. Du kan deklarera på skat.dk/tastselv där du kan logga in med NemID eller TastSelv-kode. Deklarationstidpunkten är senast den 1 maj. Men har du inkomster eller avdrag från annat land än Danmark, är enskild näringsidkare är deklarationstidpunkten den 1 juli. När du har deklarerat alla dina inkomstuppgifter och avdrag skapas det omedelbart ett skattebesked (årsopgørelse). Denna visar om du har inbetalt för mycket i skatt och när du får beloppet återbetalt eller om det är er beräknat en kvarstående skatt, som du ska betala.

Om du är enskild näringsidkare kan du se de upplysningar som är lämnade till Skattestyrelsen i Tastselv under fliken ”Skatteoplysninger" (skatteupplysningar).

Skyldighet att lämna uppgift om utländska inkomster i ditt bosättningsland

Du ska til skattemyndigheterne i ditt bosättningsland lämna uppgift om at du har inkomster och (förmögenhet) i utlandet.

Utbyte av kontrolluppgifter mellan skattemyndigheterna

För att säkerställa en rätt beskattning har alla de nordiska länderna regler om att arbetsgivare, banker med flera ska lämna uppgift om utbetald lön, pension, utdelning, räntor m.m. Här ska bl.a. mottagarens namn och adress samt vad det är för slags inkomst och beloppets storlek framgå. Denna skyldighet gäller också för betalningar till personer bosatta i andra länder.

För att säkerställa en korrekt beskattning har de nordiska länderna kommit överens om att utbyta skatteupplysningar. Utbytet sker vart år mellan särskilt utsedda enheter hos skattemyndigheterna och genom säkra kanaler. Det utväxlas stora mängder upplysningar mellan de nordiska länderna. Dessa upplysningar används av Skattemyndigheten i bostadslandet för att kontrollera att personer med aktiviteter över gränserna har uppfyllt sin plikt att upplysa om inkomster och förmögenhet i utlandet.