Slutskattebesked

Slutskattebeskedet innehåller information som Skattestyrelsen har fått från din arbetsgivare, bank eller andra som är skyldiga att lämna upplysningar till Skattestyrelsen för perioden från den 1 januari till den 31 december.

I de flesta fall kan du ändra ditt slutskattebesked på TastSelv. På slutskattebeskedet finns det en del låsta rubriker och dessa kommer du inte kunna ändra. Du ombeds att kontakta Skattestyrelsen om du behöver ändra någon av dessa. Du kan rätta eller lägga till information i de rubriker som inte är låsta. Du ska vara medveten om att det är straffbart om du inte lägger till information som saknas eller om du lämnar fel upplysningar.

Om det inte finns något färdigt slutskattebesked i TastSelv. kan det bero på att du själv ska upplysa om dina inkomster och avdrag, t.ex. om du har utländska inkomster. Du hittar mer information under deklaration.

Om du vet mer om din förväntade inkomst, avdrag och skatt för innevarande år, kan du läsa mer om skattekort.

Överskjutande skatt

När det slutliga slutskattebeskedet visar att du har betalat för mycket skatt, kommer du att få utbetalat den överskjutande skatten.

Utbetalningen kommer i normalfallet att ske till ditt NemKonto. Bor du i Danmark ska du ha ett NemKonto. Bor du i utlandet kan du skaffa ett NemKonto eller så kan du skickaupplysningar till Skattestyrelsen om det konto som du vill att din överskjutande skatt ska sättas in på.

NemKonto

NemKonto är Danmarks offentliga utbetalningssystem. Alla utbetalningar från det offentliga överförs till ditt NemKonto. Du ska ha ett NemKonto för att ta emot t.ex. överskjutande skatt, pension m.m. Ditt NemKonto är ett helt vanligt bankkonto som du redan har. Du väljer själv vilket av dina bankkonton som du vill använda som ditt NemKonto. Du ombeds kontakta din bank eller logga in på självbetjäningslösningen med NemID på nemkonto.dk.

Det är möjligt att välja ett utländskt konto som ditt NemKonto. Du kan läsa mer om detta hos Nemkonto.


Restskatt

Om du har betalat för lite skatt när ditt slutskattebesked är klart, kommer du att få restskatt. Betalar du din restskatt under perioden från den 1 januari till den 1 juli ska du betala en ränta från den 1 januari till betalningsdagen. Har du inte betalat innan den 1 juli ska du betala ett procentuellt tillägg och restskatten kommer att räknas in i ditt kommande preliminära besked (forskudsopgørelse). Den inberäknade restskatten för 2022 kan maximalt uppgå till 21 798 SEK. Uppgår din restskatt till ett högre belopp än detta kommer det överstigande beloppet  att beräknas i tre delar fördelat på augusti, september och oktober. Du får ett besked i din TastSelv när du ska betala det första delbeloppet.

Orsaker till restskatt

Om du räknar ihop din preliminära skatt (forskudsopgørelse) med skatten på ditt slutskattebesked (årsopgørelse for indkomståret), kan du kanske själv komma fram till orsaken till att du ska betala restskatt. Du kan få en samlad bild under skatteupplysningar (skatteopplysningar) i din TastSelv.

Restskatt kan t.ex. bero på :

  • Det är lägre utgiftsräntor på slutskattebeskedet än på det preliminära beskedet (forskudsopgørelsen).
  • Du har använt ditt huvudskattekort dubbelt för en period under året när du haft inkomster från två olika håll.
  • Det saknas ett avdrag eller avdraget är mindre än på ditt preliminära besked (forskudsopgørelse).

Om du har fått restskatt bör du kontrollera innevarande års preliminära besked (forskudsopgørelse) för att undgå att det händer igen.

Du kan få mer information om restskatt på skat.dk.