Skattebesked/ Skattekonto

Skattebeskedet(Årsopgørelsen) är  den slutliga beräkningen av, hur mycket du ska betala i skatt för det år som gått och innehåller upplysningar om inkomster och avdrag. Upplysningarna har Skattestyrelsen erhållit från arbetsgivare, arbetslöshetskassor, fackföreningar, banker med flera.

Av skattebeskedet kan du se, hur mycket du ska betala i skatt, hur Skattestyrelsen har beräknat beloppet, samt hur mycket du redan har betalt.

Det är din skyldighet att kontrollera, att de förtryckta uppgifterna är riktiga eller om det saknas uppgifter. Rättelser kan göras genom att  du på  skat.dk/tastselv loggar in med NemID eller TastSelv-kode.

Kvarstående skatt/överskjutande skatt

På skat.dk kan du hitta information om betalning av kvarstående skatt och utbetalning av överskjutande av överskjutande skatt.

Har du betalat in för mycket i skatt, insätter Skattestyrelsen automatiskt pengarna på ditt NemKonto.