Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2019 och 2018 

Exempel på skatteberäkning 2019

Här kan du se vad skatten blir på olika nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Danmark.

Beräkningen gäller för dig som:

Vid beräkningen har använts kommunalskattesatsen i Köpenhamns kommun för år 2019.

Procentsatsen för arbejdsmarkedsbidrag (arbetsmarknadsbidrag) uppgår till 8 procent.

”Landsdækkende beskæftigelsesfradrag” (landstäckande sysselsättningavdrag) är 2019 10,10 procent av bruttolönen efter avdrag för arbejdsmarkedets tillægspension (arbetsmarkandens tilläggspension)  (ATP), dock högst 37.200 DKK.

Nedanstående tabell visar skatten for en person som bara har löneinkomst:

Bruttoløn pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skatt efter kompensation för ”gröna avgifter” (DKK)

120.000

  9.600

12.120

  29.014

240.000

19.200

24.240

  75.769

480.000

38.400

37.200

173.787

600.000

48.000

37.200

229.760

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomster:

Pension pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skatt efter kompensation för ”gröna avgifter (DKK)

120.000

-

-

  26.989

240.000

-

-

  70.316

480.000

-

-

159.170

600.000

-

-

216.272

Du kan ha andra skattemässiga avdrag som kan ha betydelse för beräkningen av din skatt. Du kan själv räkna ut din skatt. där hänsyn tas till dina personliga avdrag. Du kan göra en skatteuträkning av din skatt.

Exempel på skatteberäkning 2018

Här kan du se vad skatten blir på olika nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Danmark.

Beräkningen gäller för dig som:

Vid beräkningen har använts kommunalskattesatsen i Köpenhamns kommun för år 2018.

Procentsatsen för arbejdsmarkedsbidrag (arbetsmarknadsbidrag) uppgår till 8 procent.

”Landsdækkende beskæftigelsesfradrag” (landstäckande sysselsättningavdrag) är 2018 9,50 procent av bruttolönen efter avdrag för arbejdsmarkedets tillægspension (arbetsmarkandens tilläggspension)  (ATP), dock högst 34.300 DKK.

Nedanstående tabell visar skatten for en person som bara har löneinkomst:

Bruttoløn pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skatt efter kompensation för ”gröna avgifter” (DKK)

120.000

  9.600

11.400

  29.944

240.000

19.200

22.800

  77.197

480.000

38.400

34.300

175.002

600.000

48.000

34.300

233.139

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomster:

Pension pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skatt efter kompensation för ”gröna avgifter (DKK)

120.000

-

-

  25.558

240.000

-

-

  68.978

480.000

-

-

156.023

600.000

-

-

214.328

 

Meny
 
Logo