Bor du i Island og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i Island og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand eller flyvende personel, arbejder på dansk eller norsk kontinentalsokkel eller du har indkomst som artist eller idrætsudøver.

 

Din arbejdsgiver er fra arbejdslandet

Du skal betale skat af lønindkomsten i arbejdslandet, og du skal også selvangive din udenlandske indkomst i din islandske selvangivelse. Du betaler ikke skat i Island af samme indkomst men den kan påvirke beskatningen af dine andre indkomster, både personfradragets størrelse samt med hvilken skattesats dine andre indkomster beskattes med.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted på Island, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes på Island. Dette gælder for alt arbejde der er udført på Island, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor det land du er ansat i skal lønnen for den af arbejdet beskattes  på Island.

 

Din arbejdsgiver er fra et andet land end arbejdslandet

Du skal betale skat af din indkomst i arbejdslandet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt

  • du opholder dig i mere end 183 dage i arbejdslandet indenfor enhver 12-måneders periode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet
  • du er udlejet til at arbejde i en virksomhed i arbejdslandet.

Du skal betale skat på Island såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af disse ovenstående betingelser, skal du betale skat i arbejdslandet for den lønindkomst du har optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted på Island, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes på Island. Dette gælder for alt arbejde der er udført på Danmark, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor arbejdslandet skal lønnen for den af arbejdet beskattes på Island. Dette gælder dog ikke hvis du udfører arbejdet i arbejdsgiverens hjemland. Hvis du skal udføre arbejde i arbejdsgiverens hjemland, kan lønindkomsten for denne del muligvis beskattes i arbejdslandet.

Selvom du betaler skat i arbejdslandet, skal du selvangive din udenlandske indkomst i din islandske selvangivelse. Du betaler ikke skat i Island af samme indkomst, men den kan påvirke beskatningen af dine andre indkomster, både personfradragets størrelse samt med hvilken skattesats dine andre indkomster beskattes med. 

 

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Island, hvis du modtager udbetaling for bestyrelsesarbejde (bestyrelseshonorar) i et selskab i et andet nordisk land. Indkomsten kan også beskattes i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Dette gælder uanset hvor arbejdet er udført.

Har du betalt skat i begge lande, er det Island, der i skatteberegningen, skal tage hensyn til den skat, du har betalt i det andet nordiske land. Nedslaget kan højst udgøre et beløb som modsvarer den islandske skat som beregnes af den indkomst du har modtaget.

 

Social sikring

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Tryggingastofnun ríkisins tr.is eller tilsvarende sociale myndighed i det land hvor du arbejderr for mere information.  

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige