Bor du i Island og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i Island og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have en offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, en region, en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab som ejes af staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Se her hvis du ikke har en offentlig arbejdsgiver - "Bor du i Island og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?"

Islandsk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i et andet nordisk land og modtager løn fra en islandsk offentlig arbejdsgiver beskattes lønnen kun i Island. 

Offentlig arbejdsgiver som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Bor du i Island og har lønindkomst fra en offentlig arbejdsgiver i et andet nordisk land, betaler du skat i arbejdslandet.

Udfører du arbejdet for den udenlandske offentlige arbejdsgiver helt eller delvis i Island, skal du betale skat i Island af den del af indkomsten, der vedrører arbejde udført i Island. 

Beskatning i Island

Når du bor i Island er du fuldt skattepligtig i Island og skal i din selvangivelse medregne alle indkomster både fra Island og fra udlandet.

Dobbeltbeskatningen af den udenlandske indkomst ophæves ved, at Island nedsætter den islandske skat med den del af skatten, der vedrører den udenlandske indkomst.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige