Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Island som artist eller idrætsudøver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder som artist eller idrætsudøver i Island, og omhandler kun beskatning af denne indkomst.

Beskatning i Island

Arbejder du som artist eller idrætsudøver i Island og bor i et andet nordisk land er du skattepligtig i Island.

Begrænset skattepligt

Lønindkomsten bliver beskattet i Island efter de almindelige regler der gælder om beskatning af lønindkomst i Island. Reglerne er de samme som under afsnittet "Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Island for en privat arbejdsgiver"

Der gælder særlige beskatningsregler for selvstændige artister og idrætsudøvere der arbejder i Island. Du betaler 15 % indkomstskat og 13,1% kommuneskat af fortjenesten, dvs. indtægter minus udgifter. Der ydes intet personfradrag.  Indkomsten er kildeskattepligtig og Rikisskattstjori udsender skattekort, der viser trækprocenten. Du skal indgive selvangivelse, før du rejser fra Island.

Den som optræder i underholdning eller deltager i konkurrence uden fast løn eller honorar, men får udbytte af virksomheden, skal betale 10 % indkomstskat af udbyttet uden nogen fradrag og 13,1% kommuneskat. Indkomsten er kildeskattepligtig og Rikisskattstjori udsender skattekort, der viser trækprocenten. En korrekt beregnet kildeskat er endelig, og derfor behøver du ikke at indgive selvangivelse for denne indkomst.

Fuldt skattepligt

Du er fuldt skattepligtig i Island hvis du opholder dig i Island i 183 dage eller længere over en tolv måneders periode. Se under afsnitter "Generel information - Fuld skattepligt". Du beskattes af din lønindkomst efter de almindelige regler der gælder om beskatning af lønindkomst i Island.

Beskatning i bopælslandet

Du er fortsat fuldt skattepligtig i dit bopælsland.

Dobbeltbeskatningen ophæves ved at bopælslandet ved skatteberegningen godskriver dig den skat du har betalt i Island. Du kan dog højst blive godskrevet den del af bopælslandets skat der beregnes af indkomsten fra Island.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige