Bor du i Island og ejer aktier m.m. i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Island og ejer aktier eller andele i aktiefonde/investeringsfonde i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst. 

Aktieudbytte og uddeling  fra aktiefonde/investeringsfonde

Beskatning i udbetalingslandet

Udbyttet kan beskattes i udbetalingslandet, dog højst med 15% i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsaftale. Dobbeltbeskatningen ophæves ved, at Island ved skatteberegningen godskriver den i det andet nordiske land betalte skat.

Beskatning i Island

Har du bopæl i Island og er fuldt skattepligtig i Island, beskattes udbytte af aktier fra de andre nordiske lande i Island. Kapitalindkomstskatten i Island er 22%.

Aktieavancer

Har du bopæl i Island, og er fuldt skattepligtig i Island, beskattes avance ved salg i andre nordiske lande i Island. Kapitalindkomsten er 22 % i Island. Hvis du har tab ved salg af aktier i samme indkomstår, kan tabet fratrækkes avancen. 

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige