Bor du i et andet nordisk land og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i Island?  

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og skal arbejde i Island som selvstændig erhvervsdrivende. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Registrering i Island

Når du skal drive selvstændig virksomhed i Island, skal du have et personnummer. Personnummer får du ved henvendelse til Þjóðskrá skra.is   

Du skal eventuelt også registreres for moms og som arbejdsgiver.

Indkomstskat

Om du som udenlandsk selvstændig erhvervsdrivende skal betale indkomstskat i Island afhænger af, om du får fast driftssted i Island.

Definition på fast driftssted efter den nordiske skatteaftale finder du under rubrikken " Generelle informationer/fast driftssted". 

Fast driftssted

Kun den del af resultatet (indtægter minus omkostninger), som kan henføres til det faste driftssted beskattes i Island. Beskatning i Island sker efter interne islandske regler.

Selvangivelse og virksomhedsskema opgjort efter islandske regler skal afleveres senest den 31. maj året efter indkomståret.

Ikke fast driftssted

Du skal ikke betale virksomhedsskat i Island, hvis der ikke er fast driftssted i Island.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den myndighed der administrerer social sikring i det land, du har bopæl eller Tryggingastofnun i Island tr.si for mere information.

Indberetning - og oplysningspligt for ansatte

Skat
Har du fast driftssted og ansatte i Island har du pligt til at registrerer sig som arbejdsgiver i Island.

Du skal indeholde islandsk forskudsskat for den del af de ansattes løn, der vedrører arbejde udført i Island efter islandske regler om ansatte. Se rsk.is/rekstur.

Hvis du ikke har fast driftssted i Island, skal du ikke indeholde islandsk forskudsskat. De ansatte har i dette tilfælde selv ansvaret for at indbetale skat af lønnen.    

Sociale afgifter
Hvis de ansatte er omfattet af socialsikring i et andet land, skal der ikke betales afgifter i Island for de ansatte, men alle udgifter betales i det andet land. For de ansatte skal det kunne dokumenteres, at de er omfattet af socialsikring i det andet land.

Sociale afgifter (tryggingagjald) skal derimod betales i Island, hvis de ansatte omfattes af den islandske socialsikring. Reglerne administreres af Tryggingastofnun ríkisins i Island tr.is.

Oplysningspligt
Hvis du har fast driftssted i Island og har ansatte, skal du afgive oplysninger om virksomheden hver måned om specifikation af løn, skat mm. for hver enkelt ansat. (Blanket RSK 5.06, RSK 5.12).

Moms

Virksomheder, som sælger momspligtige varer og ydelser i Island skal momsregistreres i Island og betale islandsk moms.

Uanset om den udenlandske virksomhed har fast driftssted eller ej i Island, skal der ske moms-registrering hos Ríkisskattstjóri.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige