Bor du i Island og modtager sociale sikringsydelser fra et andet nordisk land?

Dette gælder dig, som bor på Island og som modtager sociale sikringsydelser fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af disse sociale sikringsydelser. Modtager du pension fra et andet nordisk land, se pension.

Beskatning i udbetalingslandet

Sociale sikringsydelser der udbetales fra et andet nordisk land, kan være skattepligtige der.

Beskatning i Island

Du skal oplyse den udenlandske sociale sikringsydelse i din islandske selvangivelse under "Indkomst fra udlandet". Hovedreglen er at udbetalingen er skattepligtig i udbetalingslandet. Ved den endelige skatteligning i Island medtages udbetalinger fra et andet nordisk land i indkomståret. Island medregner indkomsten i beskatningsgrundlaget men nedsætter den islandske skat på indkomsten gennem nedslag for den del af skatten som kan henføres til indkomst fra det andet land.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige