Bor du i et andet nordisk land og modtager sociale sikringsydelser fra Island?

Dette gælder dig, som bor i et andet nordisk land og som modtager sociale sikringsydelser fra Island. Informationen gælder kun beskatningen af disse sociale sikringsydelser. Modtager du pension fra et andet nordisk land, se pension.

Eksempler på sociale sikringsydelser der udbetales fra Island:

Arbejdsløshedsunderstøttelse, dagpenge ved barsel og sygedagpenge.

Beskatning i Island

Du skal betale skat i Island af de islandske sociale sikringsydelser.

Beskatning i bopælslandet

Den sociale sikringsydelse kan også være skattepligtig i dit bopælsland. Du skal derfor altid medregne din udenlandske indkomst i selvangivelsen i bopælslandet. Hvis ydelsen beskattes både i Island og det land du er bosat i, er det bopælslandet som skal ophæve dobbeltbeskatningen.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige