Folkeregistret / CPR-nummer

Hvis du planlægger at opholde dig i Island i mere end 6måneder, skal du være registreret i folkeregistret i Island. Du skal registreres senest 7 dage fra din ankomst og møde personligt op på Þjóðskrá,Borgartún 21 i Reykjavik og Hafnarstræti 107 i Akureyri eller i din bopælskommune.(skra.is)

Du skal medbringe dit pas og andet gyldig legitimation. Alle skal møde personligt op – både børn og voksne. Der gælder særlige regler for børn, der ikke følges med begge forældremyndighedsindehavere.

Der er indgået en aftale blandt de nordiske lande herunder Grønland og Åland om at du kun kan være registreret i ét nordisk land. Når du bliver registreret i Island giver Þjóðskrá besked til fraflytningslandet om at du er blevet registreret i Island, hvilket medfører at du bliver registret som fraflyttet til Island i deres register.

Personnummer

Alle personer som bliver registreret i Island får tildelt et islandsk personnummer, som består af 10 cifre. De første 6 cifre angiver fødselsdato (dag, måned, år) og de sidste 4 cifre er kontrolcifre. Har du én gang fået et personnummer i Island beholder du dette nummer resten af livet.

Skattepersonnummer

Hvis du bor i et andet nordisk land og ønsker at arbejde i Island i en kortere periode end 6 måneder og din arbejdsgiver betaler arbejdsgiverafgift i Island, har du ret til at få et skattepersonnummer hos Þjóðskrá. Du kan ikke selv ansøge. Din arbejdsgiver skal søge skattepersonnummeret til dig. Skattepersonnummeret giver dig ingen rettigheder og er ikke et bevis for at du har ret til ophold i Island.