Fuld skattepligtig

Hvis du er bosat eller opholder dig permanent i Island er du fuld skattepligtig. Det betyder at alt din indkomst og formue uanset hvorfra det stammer er skattepligtigt i Island.

Island har en skatteaftale med flere andre lande som kan medføre begrænsninger i den islandske beskatning. Den fulde skattepligt indtræder fra og med den dag du flytter til Island.

Hvis du arbejder over 6 måneder indenfor en 12 måneders perioder ombord på et skib der er registret i Island kan du anses for at være fuld skattepligtig til Island selvom du bor i et andet land.

Ophold over 6 måneder

Hvis du opholder dig over 6 måneder i en 12 måneders periode betragtes dette som permanent ophold. Varigheden af opholdet beregnes uanset årsskiftet. Midlertidige afbrydelser af opholdet såsom kortvarig ferie har ingen betydning.

Hvis du bor i Island over 6 måneder er du fuld skattepligtig fra den dag du ankommer.

Hvornår ophører den fulde skattepligt

Den fulde skattepligt ophører den dag du bliver folkeregistreret i et andet land. Men du kan stadig anses for at være fuld skattepligtig 3 år efter fraflytningen, hvis du ikke kan bevise, at du er blevet fuld skattepligtig i et andet land på samme vilkår, som en der er bosat i det pågældende land.

Hvis den fulde skattepligt er ophørt kan du forsat være skattepligtig af visse indkomster optjent i Island. Se mere under afsnittet begrænset skattepligtig.