Begrænset skattepligt

Hvad betyder det at være begrænset skattepligtig?

At være begrænset skattepligtig betyder at du er bosat i et andet land end Island, og kun betaler skat af den indkomst (løn, bestyrelseshonorarer, skattepligtige stipendier og lignende) du modtager fra Island samt fast ejendom i Island.

Hvem er begrænset skattepligtig?

Hvis du ikke er bosiddende i Island, men arbejder der midlertidig, det vil sige kortere end 6 måneder i en 12 måneders periode, er du begrænset skattepligtig i Island af den indkomst, du har optjent i perioden.

Hvis du hverken er bosat eller arbejder i Island midlertidig, men har indkomster fra Island, såsom bestyrelseshonorar, skattepligtige stipendier m.v. er du begrænset skattepligtig af disse indtægter i Island.

Hvis du bor i udlandet og udlejer eller sælger din bolig i Island, beskattes din indkomst i Island som kapitalindkomst. Hvis du har udbytte på islandske aktier, andele i Islandske værdipapirfonde eller renteindtægter, beskattes disse indtægter, som kapitalindkomst i Island.

Du er ikke omfattet af denne regel, hvis du er bosat i et andet land, men får pension fra Island. Da anses du for at være fuld skattepligtig.