Skatteklasser og personfradrag

Hvis du modtager løn som skattepligtig i Island, skal din arbejdsgiver indeholde forskudsskat ved hver udbetaling. Fra og med 1. januar 2016 udskrives ikke længere skattekort som viser hvilken skatteklasse din arbejdsgiver skal anvende. I stedet skal du selv give information med hvilken skatteklasse arbejdsgiveren skal anvende, hvis det ikke er den laveste, således at rette forskudsskat kan indeholdes i din løn.

Hvad er personfradrag?

Personfradraget er et fast årligt beløb som fordeles på årets 12 måneder og anvendes som fradrag før beregning af skat af løn eller anden indkomst f.eks. arbejdsløshedspenge eller lignende indkomst der træder i stedt for lønindkomst. 

Ret til personfradrag er almindelighed afhængig af permanent adresse i Island, men der findes nogle undtagelser. 

Hvis det månedlige personfradrag ikke anvendes helt eller delvist på en måned, kan det opspares og anvendes den følgende måned eller senere på året. Ægtefæller kan dele fradraget mellem sig. Personfradraget kan ikke overføres mellem forskellige indkomstår.

Personer som opholder sig midlertidig i Island uden at have flyttet adressen permanent dertil, har ret til personfradrag i skatten af den løn som er optjent under opholdet. Personfradraget beregnes med et fast beløb pr. dag.   

Som arbejdstager skal du selv informere din arbejdsgiver om, at du har ret til personfradrag ved beregning af skat samt om der skal anvendes fuldt månedligt fradrag eller kun en del af det, i tilfælde af at du har flere arbejdsgivere. Desuden må du informere din arbejdsgiver om du har et optjent personfradrag som der kan anvendes eller om du vil benytte din ægtefælles personfradrag.

Forskudsskat ved arbejde i et andet nordisk land og overførsel af skat (Trækaftalen)

Hvis du er ansat af en arbejdsgiver i bopælslandet men udfører arbejdet i et andet nordisk land, end hvor du bor, skal du og din arbejdsgiver indsende blanket NT 1 eller NT 2 til det skattecenter hvor arbejdsgiveren hører til.  Dette skal ske for at sikre at forskudsskatten betales i det rette land. Blanket NT 1 skal anvendes når beskatningen skal ske hvor du er bosat, f. eks. når du opholder dig højst 183 dage i arbejdslandet. Blanket NT 2 skal anvendes når beskatningen skal ske i arbejdslandet. Dette gælder hvis du opholder dig mere end 183 dage i arbejdslandet, når din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet og i visse lande, når der er tale om arbejdsudleje.

I visse tilfælde kan skattemyndigheden overføre skat mellem de involverede lande i henhold til Trækaftalen. Aftalen indebærer at når skatten vedrørende lønindkomst indeholdes i et nordisk land, men skal beskattes i et andet nordisk land så kan det første land overføre den indeholdte skat til det andet land. Den overførte skat anses altid for at være betalt rettidigt og du slipper for at betale renter m.m. af det overførte beløb. I tilfælde af at den overførte skat ikke fuldt ud dækker skatten i det andet land, skal du selv indbetale det resterende beløb og eventuelle renter m.m. af denne del.