Eksempler på skatteberegning – 2019

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- eller pensionsindkomster for en person som bor på Island.

Beregningen gælder for en person som:

  • bor på Island hele året
  • er over 16 år og ugift uden barn som hun/han forsørger
  • kun har løn- eller pensionsindkomster i Island
  • ikke betaler kirkeskat (har ingen betydning på Island)

Ved beregningen af skatten er anvendt de foreløbige stats- og kommunalskatter af lønindkomster u 2919 som beregnes på två forskellige niveauer: 36,94 og 46,24 procent, afhængig af den totale inkomst.

Nedestående tabel viser skatten for en person  som kun har lønindkomst og som betaler 4 procent af lønnen til en obligatorisk pensionsfond. Indskuddet i pensionsfonden er ikke skattepligtig før pensionen kommer til udbetaling. 

Løn pr. år (ISK)

Fradrag for indbetaling til pensionsordning (ISK)

Grundfradrag (ISK)

Endelig skat (ISK)

1.700.000

68.000

677.358

0

3.400.000

136.000

677.358

528.363

6.800.000

272.000

677.358

1.734.085

8.500.000

340.000

6377.358

2.336.565

Nedenstående tabel visar skatten for en person som kun har pensionsindkomst. Pensionister betaler ikke til pensionsfond

n pr. år (ISK)

Fradrag for indbetaling til pensionsordning (ISK)

Grundfradrag (ISK)

Endelig skat (ISK)

1.700.000

-

677.358

0

3.400.000

-

677.358

578.602

6.800.000

-

677.358

1.834.562

8.500.000

-

677.358

2.462.542

Du kan have andre skattemæssige fradrag som påvirker beregningen af skatten. Du kan selv beregne skatten her