Bor du i Island og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som er bosatt i Island og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din arbeidsinntekt.

Se her om du har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.                  

Din arbeidsgiver er fra arbeidslandet

Du skal betale skatt på lønnen i arbeidslandet. Du må også opplyse om din utenlandske inntekt i din islandske skattemelding. Du skal ikke betale skatt i Island av den samme inntekten, men den kan påvirke skattleggingen av dine øvrige inntekter. Dette gjelder både størrelsen på personfradraget og hvilken skattesats som skal anvendes på dine andre inntekter.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn arbeidslandet

Du skal betale skatt på lønnen i arbeidslandet når ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • du oppholder deg i arbeidslandet i mer enn 183 dager i løpet av en 12-måndersperiode
  • din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet
  • du er utleid til en virksomhet i arbeidslandet

Du skal betale skatt i Island hvis ingen av vilkårene over er oppfylt.

Selv om du betaler skatt i arbeidslandet, skal du opplyse om din utenlandske inntekt i din islandske skattemelding. Du skal ikke betale skatt i Island av den samme inntekten, men den kan påvirke skattleggingen av dine øvrige inntekter. Dette gjelder både størrelsen på personfradraget og hvilken skattesats som skal anvendes på dine andre inntekter.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Island hvis du får styregodtgjørelse fra et selskap i et annet nordisk land. Inntekten kan også skattlegges i det landet der selskapet er hjemmehørende. Dette gjelder uten hensyn til hvor arbeidet er utført.

Skal du betale skatt i begge landene, er det Island som skal ta hensyn til den skatten som du har betalt i det andre nordiske landet. Det gis ikke større fradrag i den islandske skatten (kreditfradrag) enn med det beløp som tilsvarer den islandske skatten på inntekten.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Tryggingastofnun ríkisins (www.tr.is) eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige