Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Island for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider i Island for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din arbeidsinntekt.

Informasjonen gjelder ikke deg som har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.                  

Din arbeidsgiver er fra Island

Du er skattepliktig i Island for den lønnen som er opptjent i Island.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i det landet der du bor, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor Island, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor.

Du må også opplyse om inntekten i din skattemelding i ditt bostedsland.

Om beregning av islandsk skatt, se Eksempler på skatteberegning.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn Island

Du skal betale skatt i Island når ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt:

  • du oppholder det i Island i mer enn 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode
  • din arbeidsgiver har fast driftssted i Island
  • du er utleid til en virksomhet i Island.

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i det landet der du er bosatt.

Oppfyller du ett av vilkårende over, er du skattepliktig i Island for den lønnen som er opptjent i Island.

Arbeider du på hjemmekontor i. eller et annet sted i det landet der du bor skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor Island, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor, med mindre du reiser til arbeisgivers hjemland. Utfører du arbeid i det arbeidsgivers hjemland, kan lønnen for den delen av arbeidet skattlegges der.

Du må også opplyse om inntekten i din skattmeldingen i ditt bostedsland.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Island hvis du bor i et annet nordisk land og får styregodtgjørelse fra et islandsk selskap. Inntekten kan også være skattepliktig i det landet der du bor. Dette gjelder uansett hvor arbeidet er utført.

Du skal alltid ta med din utenlandske inntekt i din skattemelding i det landet der du bor. Betaler du skatt i begge landene, er det ditt bostedsland som skal ta hensyn til den skatten som du har betalt i Island.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egen regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller Tryggingastofnun ríkisins (www.tr.is) for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige