Bor du i Island og får pensjon fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Island og får pensjon fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattlegging av din utenlandske pensjon.

Skattlegging i det andre nordiske landet

Du skal betale skatt av pensjonen i det andre nordiske landet etter de reglene som gjelder der.

Skattlegging i Island

Du skal føre opp pensjonen fra det andre nordiske landet i den islandske skattemeldingen i post 2.8 "utenlandsk inntekt". Den totale inntekten, både fra utlandet og Island, skal skattlegges i Island, men skatten blir satt ned med samme prosentsats som den utenlandske inntektens andel av den totale inntekten.

Eksempel: Om den utenlandske inntekten en 60 prosent av den totale inntekten, blir skatten satt ned med 60 prosent.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige