Bor du i et annet nordisk land og får pensjon fra Island?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og får pensjon fra Island. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din islandske pensjon.

Skattlegging i Island

Du skal betale skatt av pensjonen i Island. Dette gjelder uansett om pensjonen utbetales av Tryggingastofnun ríkisins eller et pensjonsfond. Skattesatsen er den samme som for pensjonister som bor i Island. Du får også fullt personfradrag i pensjonen. Du må levere skattemelding i Island der du bare skal ta med din inntekt fra Island.

Skattlegging i bostedslandet

Pensjonen kan også være skattepliktig i ditt bostedsland og du skal gi opplysninger om pensjonen i skattemeldingen i ditt bostedsland. Skattlegges du både i Island og i det landet der du bor, er det bostedslandet som skal sørge for at pensjonen ikke blir dobbeltbeskattet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige