Bor du i annet nordisk land og har renteinntekter/rentekostnader i Island?

Dette gjelder deg, som er bosatt i et annet nordisk land og har renteinntekter/rentekostnader i Island.

Renteinntekter

Renteinntekter fra Island skal skattlegges i bostedslandet. For å unngå skattlegging på Island kan søke om fritak for skattlegging av renteinntekter baseret til den nordiske skatteavtale. Det gjør du på blanket RSK 5.42

Med renteinntekter er ment f.eks. renter på innskudd og obligasjoner.

Hvis du ikke søkt skattefritak, og du har blit skattlagt på Island, kan du sende søknad om å få skatten refunderet av Ríkisskattstjóri. Det gjør du på blanket RSK 5.43.

Rentekostnader

Når du er begrenset skattepliktig i Island har du ikke rett til inntekt av fast eiendom eller lønnsinntekt, har du ikke rett til rentebidrag/fradrag for rentekostnader.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige