Bor du i Island og skal arbeide som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Island og som skal arbeide i et annet nordisk land som selvstendig næringsdrivende. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av denne inntekten.

Inntektsskatt i Island

Du skal oppgi resultatet av hele din næringsvirksomhet og betale inntektsskatt i Island. Skattleggingen skjer etter islandske regler fordi du er fullt skattepliktig i Island. Det betyr at også den del av virksomheten som drives i et annet nordisk land, skal tas med.

Når du skal betale inntektsskatt i det andre landet også, må du opplyse om det i din islandske skattemelding. Ved skattefastsettingen tas det hensyn til den skatten som du har betalt i det andre nordiske landet.

I tillegg til den informasjonen som du skal gi i din skattemelding, må du levere en næringsoppgave (blankett RSK 4.11).

Blir du skattlagt i det andre landet også?

Du skattlegges bare for næringsvirksomhet i et annet nordisk land om du har et fast driftssted der. Bare den del av inntektene/kostnadene som kan henføres til det faste driftsstedet, kan skattlegges der. Skattleggingen i det andre landet skjer i henhold til det landets interne regler.

Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke), kan du også bli skattepliktig i arbeidslandet når du har oppholdt deg der i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted.

En definisjon av begrepet fast driftssted finnes under "Generell informasjon/Fast driftssted".

For å få mer informasjon om skattlegging mv. i det andre landet, klikk på aktuelt land nederst på denne siden.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med " Tryggingastofnun ríkisins" (www.tr.is) eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Merverdiavgift

Om du driver selvstendig næringsvirksomhet i et annet nordisk land, skal du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret i det andre landet etter dette landets regler. For å få mer informasjon om reglene om merverdiavgift i det andre landet, klikk på aktuelt land nederst på denne siden.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige