Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i Island?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og som skal utføre arbeid i Island som selvstendig næringsdrivende. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av denne inntekten.

Registrering i Island

Når du skal drive næringsvirksomhet i Island, må du ha et fødselsnummer. Du får fødselsnummer hos Þjóðskrá (skra.is).  

Du må eventuelt også registrere deg for merverdiavgift og som arbeidsgiver.

Inntektsskatt

Om du skal betale inntektsskatt i Island når du er utenlandsk selvstendig næringsdrivende, er avhengig av om du har fast driftssted i Island.

Definisjonen av fast driftssted i den nordiske skatteavtalen finner du under "Generell informasjon/fast driftssted".

Fast driftssted

Bare den del av resultatet (inntekter minus kostnader) som kan henføres til det faste driftsstedet, skal skattlegges i Island. Skattleggingen i Island skjer etter islandske interne regler.

Du skal levere skattemelding og næringsoppgave som er fylt ut etter islandske regler, senest 31. mai i året etter inntektsåret.

Ikke fast driftssted

Du skal ikke betale inntektsskatt i Island når du ikke har fast driftssted i Island.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller "Tryggingastofnun ríkisins" i Island (www.tr.is) for mer informasjon.

Trekkplikt og oppgaveplikt for ansatte

Skatt

Har du fast driftssted og ansatte i Island, har du plikt til å registrere deg som arbeidsgiver i Island. Du skal trekke islandsk skatt i den delen av de ansattes lønn som gjelder arbeid utført i Island, etter islandske regler. Se www.resk.is.rekstur

Har du ikke fast driftssted i Island, skal du ikke trekke islandsk skatt. De ansatte er i slike tilfeller selv ansvarlige for å betale inn skatt av sin lønn.

Sosiale avgifter

Omfattes de ansatte av trygdeordningen i et annet land, skal det ikke betales sosiale avgifter for de ansatte i Island, men alle avgifter skal betales i det andre landet. Det skal være lagt frem en bekreftelse som viser at de ansatte omfattes av trygdeordningen i det andre landet.

Det skal derimot betales sosiale avgifter (tryggingagjald) i Island om noen av de ansatte omfattes av den islandske trygdeordningen.

Reglene om medlemskap i trygdeordningen hører under "Tryggingastofnun ríkisins" i Island (www.tr.is).

Lønns- og trekkoppgaver (kontrolloppgaver)

Har du fast driftssted i Island og du har ansatte, må du levere oppgave over virksomheten og du må hver måned sende inn oppgave over lønn, skatt mv. for hver ansatt (blanketter RSK 5.06, RSK 5.12).

Merverdiavgift

All virksomhet som selger merverdiavgiftspliktige varer og tjenester i Island, bør være registrert i merverdiavgiftsregisteret og betale islandsk merverdiavgift.

Uavhengig av om den utenlandske næringsvirksomheten har fast driftssted i Island eller ikke, bør den være registrert i merverdiavgiftsregisteret hos Ríkisskattstjóri.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige