Bor du i et annet nordisk land og er ansatt som flypersonell i Island?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og som er ansatt i Island i et nordisk flyselskap for å arbeide om bord i fly. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Skattlegging i Island

Lønnen er fritatt for skattlegging i Island. Dette gjelder både når du flyr i innenrikstrafikk og i internasjonal trafikk.

Skattlegging i bostedslandet

Lønnen er skattepliktig i bostedslandet. Har du fått utgiftsgodtgjørelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeidet, skal skattepliktig overskudd beregnes etter reglene i ditt bostedsland.

Du må føre opp inntekten og mottatt utgiftsgodtgjørelse i skattemeldingen i ditt bostedsland, men du har også plikt til å levere selvangivelse i Island selv om du ikke skattlegges av inntekten der.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller Tryggingastofnun ríkisins (tr.is/) for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige