Bor du i Island og arbeider om bord på et skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som er bosatt i Island og arbeider om bord på skip som er registrert i et annet nordisk land og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slik inntekt.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i et annet nordisk land|

Lønnen kan skattlegges i det nordiske landet der skipet er registrert.

Når du arbeider ombord på et skip som befraktes på såkalt bareboat basis av et rederi i et annet nordisk land, kan lønnen beskattes i det landet der rederiet er hjemmehørende.

Skattlegging i Island

Du betaler ikke skatt i Island av inntekten, men inntekten kan påvirke beskatningen av dine andre inntekter.

Du finner informasjon om beskatning av inntekt opptjent om bord på skip som har oppdrag på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i Island og arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel?".

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Tryggingastofnun ríkisins (tr.is) eller trygdemyndighetene i det landet der skipet er registrert, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige