Bor du i et annet nordisk land og arbeider om bord på et skip som er registrert i Island og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider om bord på skip som er registrert i Island og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slik inntekt.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i Island

Den inntekt som du har opptjent om bord i et islandskregistrert skip, skattlegges i Island.

Et skip som er registrert i et annet land, men befraktes på bareboat basis av et islandsk rederi, likestilles med et islandskregistrert skip.

Du finner informasjon om skattleggingen av inntekt opptjent om bord på et islandskregistrert skip som har oppdrag på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i et annet nordisk land og arbeider på dansk kontinentalsokkel?" eller "Bor du i et annet nordisk land og arbeider på norsk kontinentalsokkel?".

Skattlegging i bostedslandet

Inntekt opptjent om bord i et islandsk skip i internasjonal fart kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Du må derfor alltid gi opplysninger om den utenlandske inntekt i skattemeldingen i bostedslandet.

Om du skattlegges både i Island og i det landet der du bor, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller Tryggingastofnun ríkisins (tr.is/) for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige