Skattesatser 2019

Fullt skattepliktig

Stats- og kommuneskatt på din lønnsinntekt beregnes forskuddsvis på to nivåer:

Beløp opp til ISK 927.087 per måned 36,94 prosent
Beløp som overstiger ISK 927.088 per måned 46,24 prosent

Din endelige skatt kan avvike noe, avhengig av i hvilken kommune du bor.

Beløpene er lønnsinntekt etter at du har betalt avgiften til pensjonsfond, men du får fradrag i inntekten for avgiften.

Fra den skatten som beregnes blir det trukket et personfradrag på ISK 56.447 per måned eller ISK 677.358 for ett helt år.

Personfradraget gjør at du ikke betaler skatt på en årsinntekt som er mindre enn ISK 1.833.672. Dette beløpet blir kalt skattefritaksgrensen.

Barn under 16 år betaler 6 prosent i skatt på inntekt som overstiger ISK 180.000.

Alle personer i alderen 16 – 69 år som har en inntekt over et bestemt beløp, skal betale en avgift til investeringsfondet for eldre og TV-lisensavgift. Inntektsgrensen og avgiftenes størrelse blir bestemt i slutten av inntektsåret.

Skatten på kapitalinntekter er 22 prosent på kapitalinntekter over ISK 150.000 per person og år. Skattesatsen på brutto inntekt av utleie av bolig er også 22 prosent, men bare 50 prosent av brutto utleieinntekt beskattes.

Det finnes også en kommunal eiendomsskatt som er en prosentsats av husets og tomtens eiendomsverdi. Prosentsatsen fastsettes av kommunen der eiendommen ligger.

Begrenset skattepliktig:

Stats- og kommuneskatt på din lønnsinntekt beregnes forskuddsvis på to nivåer:

Beløp opp til ISK 927.087 per måned 36,94 prosent
Beløp som overstiger ISK 927.088 per måned 46,24 prosent

Beløpene er lønnsinntekt etter at du har betalt avgiften til pensjonsfond, men du får fradrag for avgiften.

Du har krav på et personfradrag på ISK 1.855 per dag som beregnes etter hvor mange dager du har oppholdt deg i Island.

Personer som er begrenset skattepliktige (bosatt i utlandet) skal ikke betale avgift til investeringsfondet for eldre eller TV-lisensavgift.

 

Skattesatser 2018

Fullt skattepliktig

Stats- og kommuneskatt på din lønnsinntekt beregnes forskuddsvis på to nivåer:

Beløp opp til ISK 893.713 per måned 36,94 prosent
Beløp som overstiger ISK 893.714 per måned 46,24 prosent

Din endelige skatt kan avvike noe, avhengig av i hvilken kommune du bor.

Beløpene er lønnsinntekt etter at du har betalt avgiften til pensjonsfond, men du får fradrag i inntekten for avgiften.

Fra den skatten som beregnes blir det trukket et personfradrag på ISK 53.895 per måned eller ISK 646.739 for ett helt år.

Personfradraget gjør at du ikke betaler skatt på inntekter som er mindre enn ISK 1.750.782. Dette beløpet blir kalt skattefritaksgrensen.

Barn under 16 år betaler 6 prosent i skatt på inntekt som overstiger ISK 180.000.

Alle personer i alderen 16 – 69 år som har en inntekt over et bestemt beløp, skal betale en avgift til investeringsfondet for eldre og TV-lisensavgift. Inntektsgrensen og avgiftenes størrelse blir bestemt i slutten av inntektsåret.

Skatten på kapitalinntekter er 22 prosent på kapitalinntekter over ISK 150.000 per person og år. Skattesatsen på brutto inntekt av utleie av bolig er også 22 prosent, men bare 50 prosent av brutto utleieinntekt beskattes.

Det finnes også en kommunal eiendomsskatt som er en prosentsats av husets og tomtens eiendomsverdi. Prosentsatsen fastsettes av kommunen der eiendommen ligger.
 

Begrenset skattepliktig:

Stats- og kommuneskatt på din lønnsinntekt beregnes forskuddsvis på to nivåer:

Beløp opp til ISK 893.713 per måned 36,94 prosent
Beløp som overstiger ISK 893.714 per måned 46,24 prosent

Beløpene er lønnsinntekt etter at du har betalt avgiften til pensjonsfond, men du får fradrag for avgiften.

Du har krav på et personfradrag på ISK 1.772 per dag som beregnes etter hvor mange dager du har oppholdt deg i Island.

Personer som er begrenset skattepliktige (bosatt i utlandet) skal ikke betale avgift til investeringsfondet for eldre eller TV-lisensavgift.

 

 

Skattesatser 2017

Fullt skattepliktig

Stats- og kommuneskatt på din lønnsinntekt beregnes forskuddsvis på to nivåer:

Beløp opp til ISK 834.707 per måned 36,94 prosent
Beløp som overstiger ISK 834.708 per måned 46,24 prosent

Din endelige skatt kan avvike noe, avhengig av i hvilken kommune du bor.

Beløpene er lønnsinntekt etter at du har betalt avgiften til pensjonsfond, men du får fradrag i inntekten for avgiften.

Fra den skatten som beregnes blir det trukket et personfradrag på ISK 52.907 per måned eller ISK 634.880 for ett helt år.

Personfradraget gjør at du ikke betaler skatt på inntekter som er mindre enn ISK 1.718.678. Dette beløpet blir kalt skattefritaksgrensen.

Barn under 16 år betaler 6 prosent i skatt på inntekt som overstiger ISK 180.000.

Alle personer i alderen 16 – 69 år som har en inntekt over et bestemt beløp, skal betale en avgift til investeringsfondet for eldre og TV-lisensavgift. Inntektsgrensen og avgiftenes størrelse blir bestemt i slutten av inntektsåret.

Skatten på kapitalinntekter er 20 prosent på kapitalinntekter over ISK 125.000 per person og år. Skattesatsen på brutto inntekt av utleie av bolig er også 20 prosent, men bare 50 prosent av brutto utleieinntekt beskattes.

Det finnes også en kommunal eiendomsskatt som er en prosentsats av husets og tomtens eiendomsverdi. Prosentsatsen fastsettes av kommunen der eiendommen ligger.
 

Begrenset skattepliktig:

Stats- og kommuneskatt på din lønnsinntekt beregnes forskuddsvis på to nivåer:

Beløp opp til ISK 834.707 per måned 36,94 prosent
Beløp som overstiger ISK 834.708 per måned 46,24 prosent

Beløpene er lønnsinntekt etter at du har betalt avgiften til pensjonsfond, men du får fradrag for avgiften.

Du har krav på et personfradrag på ISK 1.739 per dag som beregnes etter hvor mange dager du har oppholdt deg i Island.

Personer som er begrenset skattepliktige (bosatt i utlandet) skal ikke betale avgift til investeringsfondet for eldre eller TV-lisensavgift.