Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Islannissa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Asutko jossain muussa Pohjoismaassa ja työskentelet Islannissa itsenäisenä ammatinharjoittajana? Seuraavassa on tietoa tästä toiminnasta saadun tulon verotuksesta.

Rekisteröinti Islannissa

Kun aloitat elinkeinotoiminnan Islannissa, sinun tulee hankkia henkilötunnus. Henkilötunnuksen antaa Þjóðskrá (www.skra.is).

Mahdollisesti sinun täytyy rekisteröityä arvonlisäveron maksamista varten ja työnantajaksi.

Tulovero

Maksatko veroja Islannissa ulkomaisena ammatinharjoittajana riippuu siitä, muodostuuko sinulle toimintaasi varten Islantiin kiinteä toimipaikka.

Pohjoismaisen tuloverosopimuksen mukainen kiinteän toimipaikan määritelmä on osiossa "Yleistä/ kiinteä toimipaikka".

Kiinteä toimipaikka

Kiinteän toimipaikan tuottama tulon osa (kulut saa vähentää) verotetaan Islannissa Islannin säännösten mukaan. Sinun on annettava tuloveroilmoitus ja annettava selvitys toiminnasta siten kuin Islannin säännöksissä määrätään. Tiedot on annettava viimeistään tulovuotta seuraavan vuoden toukokuun 31. päivänä.

Ei kiinteää toimipaikkaa

Jos sinulla ei ole toimintaasi varten kiinteää toimipaikkaa Islannissa, et maksa Islantiin tuloveroa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaalivakuutusviranomaisiin asuinvaltiossasi tai Islannissa (Tryggingastofnun ríkisins, www.tr.is) saadaksesi lisätietoja.

Työntekijöistä annettavat ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudet

Ennakonpidätys

Jos sinulla on Islannissa kiinteä toimipaikka ja työntekijöitä palveluksessasi, sinun on rekisteröidyttävä työnantajaksi Islannissa. Sinun on toimitettava Islannin säännösten mukainen ennakonpidätys Islannissa tehdystä työstä maksamistasi palkoista. Löydät ohjeita Islannin verohallinnon sivuilta: www.rsk.is/rekstur.

Jos sinulla ei ole Islannissa kiinteää toimpaikkaa, et ole ennakonpidätysvelvollinen Islannissa. Jos sinulla on Islannissa työntekijöitä, heidän on itse huolehdittava tuloistaan määrättävien verojen maksusta Islannissa.

Sosiaaliturvamaksut

Jos  sinulla on Islannissa työntekijöitä, jotka ovat sosiaaliturvavakuutettuja toisessa maassa, työntekijöistä ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja Islantiin, vaan ne maksetaan kyseiseen toiseen maahan. Työntekijöiden tulee osoittaa todistuksella olevansa vakuutettuja jossain toisessa maassa.

Mutta jos työntekijäsi on vakuutettu Islannissa, hänen osaltaan on maksettava Islannissa sosiaaliturvamaksut (tryggingagjald). Sosiaalivakuuttamista hallinnoi Islannissa Tryggingastofnun ríkisins (tr.is).

Ilmoitusvelvollisuus

Jos toimintasi aiheuttaa kiinteän toimipaikan Islantiin ja sinulla on työntekijöitä, tulee jokaisen työntekijän osalta raportoida kuukausittain mm. palkka ja ennakonpidätys lomakkeilla RSK 5.06 ja RSK 5.12.

Arvonlisävero

Ammatinharjoittajan on rekisteröidyttävä Islannissa arvonlisäverovelvolliseksi, jos hänellä on Islannissa ammattimaista tavaroiden tai palvelusten myyntiä.

Riippumatta siitä syntyykö toiminnasta Islantiin kiinteä toimipaikka, on alv-rekisteröinnin paikka Ríkisskattstjóri.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi