Asutko toisessa Pohjoismaassa ja saat sosiaaliturvaetuutta Islannista?

Seuraavassa on tietoa toisessa Pohjoismaassa asuville henkilöille, jotka saavat sosiaaliturvaetuutta Islannista. Tämä ohje koskee vain islantilaisen sosiaaliturvaetuuden verottamista. Jos saat Islannista eläkettä, katso tarkemmin kohta "Eläkeläiset".

Esimerkkejä Islannista maksettavista sosiaaliturvaetuuksista:

Työttömyyskorvaus, vanhempainraha ja sairauspäiväraha.

Verotus Islannissa

Maksat Islannista saamistasi sosiaaliturvaetuuksista veroa Islantiin.

Verotus asuinvaltiossa

Sosiaaliturvaetuutta voidaan verottaa myös asuinvaltiossasi. Jos sinua verotetaan sekä Islannissa että asuinvaltiossasi, asuinvaltiossasi tulee varmistaa, ettei kaksinkertaista verotusta tapahdu.  Tämän takia ulkomailta saamasi tulo tulee aina ilmoittaa asuinvaltiosi veroilmoituksella.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi