Asutko Islannissa ja työskentelet muusta Pohjoismaasta olevalla aluksella joka on kansainvälisessä liikenteessä?

Asutko Islannissa ja työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla laivalla, jonka lippuvaltio on muu Pohjoismaa. Seuraavassa on tietoa tästä työstä saadun palkan verotuksesta.

Kansainvälinen liikenne

Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan kaikkea aluksella tehtävää kuljetusta paitsi silloin kun alusta käytetään vain yhden Pohjoismaan alueiden välisessä liikenteessä.

Verotus toisessa Pohjoismaassa

Sinua verotetaan siinä Pohjoismaassa mihin alus on rekisteröity.

Kun työskentelet aluksella, joka on toisesta Pohjoismaasta olevan varustamon ns. bareboat-ehdoin rahtaama, verotetaan sinua siinä maassa, jossa varustamo on rekisteröity.

Verotus Islannissa

Et maksa Islannissa veroa tulosta, mutta se voi vaikuttaa muiden tulojesi verotukseen.

Jos työskentelet aluksella, jolla on työtehtäviä tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla, tietoa verotuksesta löytyy osiosta "Asutko Islannissa ja työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla?"

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaaliturvaviranomaisiin (tr.is) Islannissa tai aluksen rekisteröintivaltiossa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi