Asutko Islannissa ja työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Islannissa ja saat palkkaa työnantajalta, joka toimii norjalaisella tai tanskalaisella mannerjalustalla. Tämä ohje koskee vain sellaisen palkan verottamista, joka on ansaittu tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla.

Verotus Tanskassa tai Norjassa

Sinua verotetaan Tanskassa tai Norjassa, jos työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla yli 30 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana ja työnantajasi harjoittaa öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön liittyvää toimintaa. Tätä sovelletaan myös palkkaan, jota maksetaan työskentelystä aluksella, joka suorittaa tehtävää, joka liittyy öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla.

30-päivän sääntöä ei sovelleta jos työskentelet aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella ja aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaassa. Sellaisessa tilanteessa on palkka veronalaista siinä Pohjoismaassa, jossa aluksen käyttäjä asuu. Jos aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaiden ulkopuolella, 30-päivän sääntö soveltuu.

Verotus Islannissa

Sinua verotetaan Islannissa, jos työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla alle 30 päivää 12 kuukauden aikana, muussa tapauksessa verotetaan sinua vain Norjassa jos työskentelet norjalaisella mannerjalustalla tai vain Tanskassa, jos työskentelet tanskalaisella mannerjalustalla. Tätä sovelletaan myös palkkaan, jota maksetaan työskentelystä aluksella, joka suorittaa tehtävää, joka liittyy öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla.

Myös jos työskentelet pohjoismaisella aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella, verotetaan sinua tulostasi Islannissa. Jos sinua on verotettu työskentelyvaltiossa, poistetaan kaksinkertainen verotus Islannissa laskemalla verot koko tulosta, mutta veroista vähennetään suhteellinen osuus, joka vastaa ulkomaantulon osuutta kokonaistulosta.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaalivakuutusviranomaisiin Islannissa (Tryggingastofnun, tr.is) tai työskentelyvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi